Jonathan Krite

Hållbar- utvecklingslärare / affärsutvecklare

Hej och välkomna..!

Jonathan Krite: hållbar- utvecklingslärare/affärsutvecklare, pedagog, upplevelsebaserad marknadsförare, uppsökande ekonomirådgivare, estradör och föreläsare. Miljöutbildare, försäljare, förhandlare, nätverksbyggare. Mål/resultatfokuserande projektledare med budget-, logistik-, rekryterings- och personalansvar.

Om Ni vill veta mer om Jonathan; fortsätt studera denna hemsida. Om Ni vill anlita honom eller har ytterligare frågor - var vänlig kontakta honom..!