Jonathan Krite

Hållbar- utvecklingslärare / affärsutvecklare


Jonathan Krite ... är en hållbar- utvecklingslärare/affärsutvecklare som alltid har/haft ett öppet sinne till att vilja utveckla och själv utvecklas, då gärna inom miljövänliga, barn/ungdoms- pedagogiska och/eller inom andra ”goda områden”. Detta har lett till att han har haft möjligheten att få medverka i, leda och driva projekt i många olika branscher och företag.


Jonathans arbetslivserfarenheter innehåller allt från:  *kampanjmedarbetare i norden för klädesmärke,
*aktivitets/spel-utbildare för Gröna Lund personal,
*uppsökande ekonomirådgivare i Norge,
*estradör-upplevelsemarknadsförare,
*maskot för Fred Olsen Lines,
*Superkargör/guideansvarig/VIP-värd/pedagog/dokumentärfilmare ombord ostindiefararen Götheborg 

*miljö/hållbar utvecklings utbildare i samarbete med Hållbar utveckling väst, Jordens vänner, Svenska Kyrkan och EkoParken i Strömstad

*klasslärare för diverse skolklasser i Göteborg och i frihetsstaden Auroville, Tamil Nadu i Indien.
På Xerox AB var han återförsäljaransvarig med ansvar för att planera och genomföra kick-offs, mässor, vara budget-, logistik-, rekryterings- och personalansvarig som innebar att han utbildade återförsäljarnas säljare - då med fokus på energi/klimat/återvinnings-argument - som gjorde dessa säljare till mycket duktiga och engagerade miljö-förespråkare.

På Canon 1994 var han den första i Europa att - med hjälp av miljö-idéförsäljnings-argument - installera den första digitala nätverkskopiatorn.


Jonathan har vidare genomfört ett antal nyttiga och roliga klimat- och hållbar utvecklingsprojekt (se nedan), föreläsningar, praktiska hållbar-utvecklingslektioner på flera olika skolor genom dynamiska projektgrupper, olika intervju-projekt i Sverige och Indien, programledare på talkshow-program på lokal tv-kanal, allsångsshower med skräddarsydd musik, och anordnat stödgala för HIV-drabbade barn i Sydafrika.


12 år innehållande diverse entreprenörskap på olika nivåer och inom olika branscher har även resulterat i utvecklandet av "hållbarhets-produkter". Dessa marknadsförs, utvecklas och implementeras i rollen såsom en "hållbar affärsutvecklare". Affärsidén är att hållbart utveckla ekonomisk medvetenhet, sociala värderingar och ekologiska kunskaper tillsammans med människor, företag och branscher.Vill Du veta mer - kontakta honom..!


Tidigare arbets- givare/ uppgifter:

- Göteborgs Stad utbildning/Utbildningsförvaltningen (2014- pågår)

Gymnasie-Handelslärare, studiehandledare (elever och pedagoger), klasslärare (åk 4-6 och grundsär 6-9) (Göteborg)


- Svenska Ostindiska Companiet (2008 - 2010)

Kommunikatör, informatör, guideansvarig, VIP-värd (Superkargör), föreläsare, filmare och tf. expeditionsledare (Sverige, Norge, Finland, Estland och Danmark)


- VikariePoolen / Lärarpartner / Guldhedsskolan (2002 – 2013)

Hållbar utvecklingslärare och personlig assistent (åk 4-9) (Göteborg)


- Xerox AB (1996-2001) 

Personal och budget- ansvar, återförsäljaransvarig (Sverige), affärsutvecklare och ”DigitalColorCopier Specialist”  (Stockholm och Göteborg)


- Canon Svenska AB (1994-96)

Idéförsäljning nätverkskopiering och utbildare (Stockholm)

 

- Rank Xerox Partner  (1992-94)

Försäljning, representation och utbildare (Stockholm)


- Norkreditt / NeviFinans AS (1986-88) 

Uppsökande ekonomirådgivare för privatpersoner/företag (Norge)

Tidigare uppdrag/uppdragsgivare:

Utbildare/pedagog:


Lärarstrategier/pedagogiska verktyg ”Hållbart klassrum” – Vasaskolan, Göteborg (2012)


Information/undervisningsstrategier ”Kul i kyrkan” – Svenska Kyrkan, Alster Nyedsförsamling (2009)


Marknadsföringsstrategier "Hållbar utveckling till barn och ungdomar" - Hållbar utveckling väst (2009)


Dokumentärfilmare, ungdomspedagog, producent - ”Malin 16 år, ostindiefarare” (SOIC Götheborg 2008)


Fritidsledare barn 5–14 år - Hällungens kursgård (numera Solhälla) Svenshögen (festivaler 2002-07)


Aktivitets / merförsäljning- spelutbildare - Gröna Lund Stockholm / MPGames (1992-94)


Kommunikation/information:


Ledamot Valberedningen - Feministiskt Initiativ Göteborg & Feministiskt Initiativ Västra Götaland (2017-)


Klimatinformatör - Jordens vänner (2015-)


Miljökunskap förmedlat genom talkshow ”KosmosLive Öppna Showen” - Öppna Kanalen Göteborg (2006)


Insamlingsutvecklare för HIV-drabbade barn i Sydafrika: ”KosmosLive” ”One-Love galan” Trädgårn, Göteborg (2005)


Miljö- livserfarenhetsintervjuer, ”KosmosLive”, Indien

(6 mån 2005)


Kommunikation, Auroville, Tamil Nadu Indien

(1 mån 2005)


Projektledare - ”Livets bog på nätet” - analysverktyg för andlig vetenskaplig forskning på internet (2003)

       Övriga: 


Skådespelare - Z-TV,s ”TV Fûr Alle” (1995) och ”Julkalender Fûr Alle” (1996)


Stuntman - L.H.H. AS Oslo, Norge (1989-91)
- "Klasse 7B-Borgen skole"


Jiujitsuinstruktör - "Selvforsvarskasetten-90" - Jiujitsu självförsvarsutbildning på video, Norge (1990)

Marknadsföring/

representation/sälj:


Instruktör/Aktivitetsledare - Mordmysterium (2006-08)


Upplevelsemarknadsförare/Estradör / VIP-värd / Eventansvarig / - Strömstad TheCod (2003-06)


Fotomodell/representant - Elite modellbyrå Oslo, Norge (1988-91)


Frontfigur/maskot/representant - Fred Olsen Lines, Norge (1990-92)


Säljare/Kampanjarbetare - Voice of Europe, Boys of Europe & Henry Choice Oslo, Norge och Finland (1988-91)


Ordförande - SSU Friska Vindar, Strömstad (1981-82)


Kompetenser:


Hållbar- utvecklingslärare/affärsutvecklare, pedagog, upplevelsebaserad marknadsförare, uppsökande ekonomirådgivare, estradör och föreläsare. Miljöutbildare, försäljare, förhandlare, nätverksbyggare. Mål/resultatfokuserande projektledare med budget-, logistik-, rekryterings- och personalansvar.