Jonathan Krite

Hållbar- utvecklingslärare / affärsutvecklare


Utbildning:
Göteborgs Universitet/Institutionen för Globala Studier

Humanekologi,  Hållbar utveckling 90 hp  / 2011 – 2013


Från lokala naturresurser till global konsumtion 15.0 G 2011-11-02

Hållbara städer 15.0 G 2012-03-28

Hållbar utveckling – historia och nuvarande kontext 15.0 G 2012-06-04

Miljörörelser och Miljöpolitik 15.0 G 2012-06-05

Metod inom Globala studier (korr) 15.0

Examensarbete i Humanekologi (korr) 15.0
Göteborgs Universitet/Lärarhögskolan Pedagogen

Människa, natur samhälle,  Hållbar utvecklingslärare 180hp  / 2007 – 2010


Lärandets villkor och process 1: Ur den lärandes perspektiv 15.0

Kunskapens villkor och hållbar utveckling 15.0 1

Kunskapens villkor 7.0

Hållbar utveckling 8.0

Elevers grundläggande matematiklärande 15.0

Matematik i vardag och skola 5.0

Grundläggande aritmetik 10.0

Människa, natur och samhälle 30.0

Lärande om livet 9.0

Samhälle och påverkan 7.5

Projektarbete och VFU 13.5


Människa, natur och samhälle 30.0

Samhälle och teknik B 7.5

Samhälle och teknik A 7.5

Från solen till människan B 7.5

Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling 15.0

Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå 15.0

Lärandets villkor o process 2: Vetenskapligt -tänkande, -arbete och vetenskapligt förhållningssätt 15.0

Projektarbete 7.5

Vetenskaplig metod i teori och praktik 7.5

Lärandets villkor och process: Ur ett samspelsperspektiv, avancerad nivå 15.0

Människan i världen 3, Examensarbete 15.0 

Waldorfakademien Göteborg

Waldorfpedagog / 2002 – 2004


30 veckor: Allmän praktisk pedagogisk del

Waldorfpedagogik och den antroposofiska människosynen

Barnets utveckling, Förskolepedagogik enligt Waldorf, Waldorfskolans kursplan,

Waldorfskolan och samhället, Högstadie- och gymnasiepedagogik och Praktik


Årsarbete: "Kretsloppets sanning"


30 veckor: Ämneskunskap, metodik och didaktik

Svenska, Matematik/aritmetik och geometri grundkurs, Formteckning

åk 1 - 4, Fysik åk 6 - 7, Kemi åk 7 - 8,

Ekologi och naturkunskap, Berättelsestoff och mytologier,

Astronomi, Mineralogi, Kulturperioderna, Religion och bibliska berättelser,

Ekologi, Hälsa och Naturstudier


20 veckor: Praktisk-estetiska ämnen

Eurytmi, Musik, Målning/teckning, Docktillverkning, Träslöjd, Folkdans och lekar.

IHM – Internationella Högskolan för Marknadsföring, Stockholm/Göteborg

Fristående diplomerade kurser,  Marknadsföring/Företagsekonomi  / 1996


Marknadsföring och affärskommunikation VG 1996-02-24

Företagsekonomi G 1996-04-20

Företagssimulering D 1996-03-23

Strategisk Marknadsföring G 1996 


Kurser:


• Dykcertifikat PADI (1985)

• Svenskt körkort B 1986-11-14

• Reseledarutbildning SnowTime Chamonix, Frankrike (1986)


• Officepaketet: Word, Excel, PowerPoint/Adobe PDF i grafisk produktion (1994-01)

• Utbildningar/kurser med diplom. Sälj/förhandling/nätverk/retorik & presentationsteknik Canon/Xerox (1992-2001)


• ”Total-Säljaren” ”(130 tim) – Retorik- presentations-, mediaträning- och kamerateknik. Säljstil, säljmetodik, situationspassad beslutspåverkan, förhandlingsteknik, säljsamtalsteknik, gruppförsäljning, (1996)


• Miljöutbildning, Övergripande miljöproblem och deras potentiella lösningar.

Hållbar energi, miljömärk, avfallshant, källsort, Inomhusklimat/boende, det

miljöanp kontoret, kretsloppsanp transporter och Kretsloppstillverkning

– Ekocentrum Göteborg (2002)


 

• Historia Komvux/Lernia (2006)

• Naturkunskap– Komvux/Lernia (2006)

• Biologi – Komvux/Lernia (2006)

• Projektarbete/Gruppdynamik – Komvux/Lernia (2006)


• TV-Film produktion (30 tim) – Öppna Kanalen Göteborg (2006)


• Affärsnätverka PR – Drivhuset Göteborg (2013)

• Avtal i tjänstesektorn – Magnusson advokatbyrå Göteborg (2013)

• Projektledar utbildning – KPMG Göteborg (2013)

• Retorik - Jan Kronqvist/Drivhuset (2013)


• Photoshop/Illustrator/InDesign - Alazar Kereidan/Medborgarskolan (2014)

• Konflikthantering - Jessica Drevell / Medborgarskolan (2014)

• HLR - Fredrik Palmqvist / Röda Korset (2014)


Föreläsningar:

av Jonathan Krite


* ”Hållbar utveckling i klassrummet” (ca 45 min) - gruppdynamik med helhetsperspektiv.

* ”Go: Göt(h)eborg Då & Nu” (ca 50 min exkl. vandring) – historisk vandring i Göteborgs utveckling/framväxt.

* ”Ostindiefararen Götheborg” (ca 60 min) – skeppen/historien från Svenska ostindiska companiet till SOIC på piren.
Uppsatser/Avhandlingar:


Författare: Jonathan Krite

* Vegetarismens fördelar sett utifrån hållbar utvecklingsperspektivet…

* Hållbar utveckling – är det möjligt, om inte i så fall hur? D – uppsats (2012)

* Hållbar utveckling i klassrummet - C-uppsats (2011)


* Ekologiskt = Naturligt - D-uppsats (2010)

* Kunskap och process (2007)

* Hållbar utveckling (2007)


* Upplevelsepedagogik – bra för eleven, skolan och även samhället (2007)

* Kretsloppets Sanning – genom Ekologiskt Jordbruk (2003)

* Inkasso & dess Ekonomi – den Summariska processen (1992)